FIFA ameninta Romania oficial cu excluderea din competitiile internationale

531

Secretarul General Adjunct al FIFA, Markus Kattner, a trimis un comunicat oficial catre FRF, cu privire la sanctiunile ce pot fi luate ca urmare a încalcarii Statutului FIFA, conform gsp.ro.

Procesele cîstigate de Adrian Mititelu în dauna celor de la FRF le-ar putea fi fatale celor din conducerea Federatiei, dar acest lucru s-ar putea rasfrînge asupra tuturor echipelor care evolueaza în cupele europene si chiar nationalei Romaniei, care pot fi excluse din competitiile internationale.

Toate aceste lucuri intra în vigoare daca nu vor fi respectate si puse în aplicare regulamentele, deciziile luate de comisiile sportive si TAS. Redam, mai jos, integral, comunicatul!

Federatia Romana de Fotbal

Dl Mircea Sandu

Presedinte

Zurich, 11 iulie 2012

Corespondenta dvs. din 28 iunie 2012

Stimate domn,

Va multumim pentru corespondenta mentionata mai sus si confirmam primirea acesteia în format pe hartie în data de 2 iulie 2012. De asemenea, dorim sa va informam cu privire la faptul ca am analizat cu atentie informatiile cuprinse în aceasta.

În acest sens, dorim sa facem referire la corespondenta noastra anterioara din data de 16 septembrie si 4 noiembrie 2011, prin care ne-am exprimat pozitia cu privire la obligatiile care îi revin unei asociatii fotbalistice afiliate la FIFA, conform Statutului FIFA. Cu toate acestea, am dori sa reiteram în primul rand ca, asa cum am aratat în corespondenta noastra mentionata mai sus, apelarea la instantele de drept comun este interzisa, în afara de cazul în care acest lucru este prevazut în mod specific în regulamentul FIFA (cf. art. 64 alin. 2 din Statutul FIFA). În acest sens, art. 64 alin. 3 din Statutul FIFA prevede ca fiecare asociatie membra trebuie sa introduca în statutul sau regulamentul sau o clauza care sa stipuleze ca este interzisa înaintarea catre instantele de drept comun a litigiilor din cadrul asociatiei sau a litigiilor implicand ligile, membrii ligilor, cluburile, membrii cluburilor, jucatorii, oficialii si oficialii altor asociatii. În locul apelarii la instantele de drept comun, se va prevedea posibilitatea arbitrajului, litigiile de acest gen trebuind sa fie înaintate unui tribunal de arbitraj independent, legal constituit, recunoscut prin regulamentul asociatiei sau confederatiei membre respective sau Tribunalului Arbitral al Sportului (cf. art. 64 alin. 3 din Statutul FIFA). Fara a intra în contradictie cu cele de mai sus, am dori sa subliniem înca o data faptul ca apelarea la instantele de drept comun nu este interzisa în cazul în care regulamentul FIFA prevede în mod expres acest lucru sau prevede înaintarea anumitor litigii catre instantele de drept comun

…………………………………………………………………………………….

În plus, fiecare asociatie membra va asigura implementarea celor de mai sus la nivelul asociatiei membre, daca este necesar prin introducerea unei obligatii catre membrii sai (cf. Statutului FIFA, art. 64 alin. 3, subalin. 2, prima fraza). În acest context, dorim sa subliniem ca în Statutul FIFA, la art. 64 alin. 3, subalin. 2, la final, se stipuleaza faptul ca fiecare asociatie membra va aplica sanctiuni oricarei parti care nu respecta aceasta obligatie si se va asigura ca orice apel împotriva acestor sanctiuni va fi înaintat spre arbitraj si nu catre instantele de drept comun.

În plus, în ceea ce priveste posibilele sanctiuni aplicate Federatiei Romane de Fotbal în cazul nerespectarii prevederilor statutare susmentionate, avand în vedere corespondenta noastra din 16 septembrie si 4 noiembrie 2001, facem trimitere la art. 66 din Statutul FIFA, conform caruia încalcarea prevederilor Statutului FIFA va fi pedepsita conform Codului disciplinar al FIFA. Din punctul nostru de vedere, credem ca aceasta trimitere este suficienta, avand în vedere ca o enumerare a tuturor sanctiunilor posibile mentionate la art. 10-12 din Codul disciplinar al FIFA este inutila. De asemenea, dorim sa reliefam faptul ca încalcarea obligatiilor ce îi revin de catre o asociatie membra poate atrage aplicarea de sanctiuni, cum ar fi suspendarea sau excluderea respectivei asociatii membre (art. 14 si art. 15 din Statutul FIFA).

…………………………………………………………………………

Cu toate acestea, în masura în care legislatia romana nu pune la îndoiala jurisdictia unui tribunal arbitral la nivel national, respectiv jurisdictia Tribunalului Arbitral al Sportului, FRF are dreptul si obligatia – conform celor mentionate mai sus, de a impune jurisdictia unui tribunal arbitral national sau a Tribunalului Arbitral al Sportului, ca ultima instanta si de a interzice recurgerea la instantele de drept comun. În cazul în care FRF nu îsi respecta obligatiile ce îi revin ca membru FIFA, se poate considera ca FRF încalca Statutul FIFA.

…………………………………………………………………………………………

Cu stima,

FEDERATION INTERNATIONALE

DE FOOTBALL ASSOCIATION

Semnatura indescifrabila

Markus Kattner

Secretar General Adjunct